KRISTIANSANDSKONFERANSEN 2024

Totalberedskap og frivillighetens innsats er tema for den ellevte utgaven av Kristiansandskonferansen.

Kristiansandskonferansen skal være et møtested for samfunnssikkerhet på Sørlandet. Målgruppen er kommuner, nødetater, Sivilforsvaret, Forsvaret, frivillige organisasjoner, industrivernpliktige bedrifter og andre virksomheter, aktører og enkeltpersoner med beredskapsinteresse og -oppgaver på Sørlandet. Konferansen ble arrangert første gang i april 2013.

Hovedhensikten med konferansen er å utvide og styrke beredskapsnettverket i regionen. Det gjensidige kjennskapet mellom beredskapsaktørene i regionen kan aldri bli godt nok! Det er synergieffekter å hente både i risiko- og sårbarhetsanalyser, planarbeid og øvelser som er verdifulle å spille på den dagen noe går galt. Gjennom øvelser og daglig kontakt ser vi at det er et forbedringspotensial i det å knytte tettere kontakt med andre beredskapsaktører og det er et mål at konferansen skal bidra til dette. Det er også vårt håp at de beredskapsaktørene i regionen som i dag føler seg «litt alene» kan bruke konferansen til å knytte kontakter med andre aktører i beredskapsmiljøet.

Årets konferanse gjennomføres under overskriften «Kalde hoder og varme hjerter – totalforsvaret og frivilligheten». Vi er glade for å ønske velkommen statssekretær Hans Petter Aasen i Justis- og beredskapsdepartementet, som har sagt seg villig til å holde åpningsforedraget. Det er fremdeles krig i Ukraina og det er nødvendig å opprettholde fokus på totalforsvaret. I år berører vi forsyningsberedskap samt at vi får et innblikk i hvordan man ivaretar totalberedskap i vårt naboland Sverige. Det siste halve året har vi hatt to store hendelser der frivilligheten har vært svært sentral i håndteringen – Torjus-aksjonen og snøfallet i nyttårshelgen. Konferansens andre hovedtema blir frivillighetens rolle i beredskapen. Programmet er under utarbeidelse og vil bli lagt ut på Statsforvalteren i Agders kurs- og konferanseside Kurs og konferanser | Statsforvalteren i Agder.

Årets konferanse gjennomføres 9. april i Kilden i Kristiansand. Konferanseavgift er kr. 1000. Konferansen er gratis for studenter. Frivillige i beredskapsorganisasjoner og Sivilforsvarets tjenestepliktige i uniform betaler kr. 300. Deltakere som er ansatte i frivillige beredskapsorganisasjoner faktureres for full konferanseavgift. Påmelding og betaling skjer via denne lenken: PÅMELDING TIL KRISTIANSANDSKONFERANSEN

Påmelding senest i løpet av tirsdag 2. april.Dato:
9. april 2024 09.00 - 15.00
Sted:
Kilden, Kristiansand
Arrangør:
Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt, Kristiansand kommune, Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Beredskapsaktører i Agder

Kontaktpersoner

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2024 © Vennesla foreningsportal