Hvordan jobber vi med samskaping i Vennesla

Vennesla næringsforening, frivilligsentralene og Vennesla kommune har inngått partnerskap om plattform for samskaping.


Målet er å legge tilrette for en infrastruktur som skal sikre at innbyggerne kan være med å løse felles utfordringer. 

Utfordringene avtalen beskriver er utenforskap, demografi og miljø.

Sammen skal vi bidra til at Vennesla blir en attraktiv kommune å bo, hvor alle får bidra med side ressurser.

Partene vil legge tilrette for at innbyggerne får økt kjennskap til hverandre, sine behov og ressurser, mulighet for deling av erfaring og innspill på hverandres prosjekter.

Sikre kompetanse på prosjektarbeid arbeid, design tenking og prosess ledelse . 

Vi vil invitert til dialog i ulike forum/ frokostmøter, ulike nettverk og 3-4 større arena gjennom året. 


For Vennesla Næringsforening, Ole Harald Mykland, 905 68 779

For Vennesla Frivilligsentral, Hege Grundet, 904 14 481

For Hægeland og Øvrebø Frivilligsentral, Hilde Ø. Nordhagen 412 82 946

For Vennesla kommune, Jorunn Sagen Olsen - 90877133

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2024 © Vennesla foreningsportal