Møteplassen ved Spar Øvrebø

Hva vi kan få til sammen! Første driftsfase av utsmykking Skarpengland sentrum er ferdig. Bli med oss på åpningen tirsdag 11. juni kl. 14.00.

Aldersgruppe: For alle

Det blir kake, kaffe og hyggelige hilsener fra ordfører og varaordfører.

Vennesla kommune er svært takknemlig for hva vi sammen har fått til!

En spesielt takk til Spar Øvrebø, grunneier, A3 ressurs, Hægeland og Øvrebø frivilligsentral, Cathrine hos Henning Larsen og ikke minst ildsjelene blant innbyggerne.

Det var i budsjett 2022 det ble bevilget 50.000 over fire år, for utsmykking av Skarpengland sentrum.

Samskapingskoordinator sammen med Hægeland og Øvrebø Frivilligsentral inviterte til innbygger panel, alle som bor innen 1 km fra Spar Øvrebø ble innvitert til samskaping på PåFyll. 

 Panelet på 12 personer har  representerte innbyggerne på en bred og god måte, det var ingen tvil hvor vi skulle starte. Alle ville ha en plass hvor de kunne slå av en prat når de treftes på butikken. Spar Øvrebø er svært viktig for nærmiljøet, det er hvor «Øvrebødølene»møtes utenom organiserte aktiviteter.
Ut fra behovet har vi sammen designet og bygget møteplassen. Nå er det opp til innbyggerne å skape de gode menneske møtene. De som gjør at man kjenner man lever og blir sterkere sammen.

Vi gleder oss til andre driftsfase i 2024!


Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2024 © Vennesla foreningsportal