Julegada i Vennesla

Julegada i Vennesla går fra samskapings prosjekt til egen stiftelse desember 2022.

Aldersgruppe: For alle


Julegada i Vennesla

Foreningen har til formål å arrangere julemarked i Vennesla med de beste opplevelsene for hele regionen.

Foreningen tuftes på følgende verdier:

• Inkludering og mangfold - bidra til økt trivsel hos innbyggere og redusere utenforskap.

• Bidra til økt handel og vekst i Vennesla

• Bærekraft og miljøvennlige løsninger - bygge stolthet og identitet - grønn urban bygd

• Stimulere til økt frivillighet

• Mestring for barn og unge

Foreningen er basert på en vedtatt samarbeidsplattform for samskapning mellom Vennesla kommune, Vennesla næringsforening og Vennesla frivillighetssentral, med tilhørende prosjektavtale datert denne dag.

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2024 © Vennesla foreningsportal