Partiet sentrum

Partiet Vennesla, ble stiftet oktober 2022 , Partiet er et blokkuavhengig parti , som samarbeider på tvers. 

Partiet Sentrum setter mennesker og bærekraft først, fordi vi alle har fått livet i gave og jorda til låns. Derfor bygger vi vår politikk på menneskerettighetene og FNs bærekraftsmål. Det vil si at vi ønsker en bærekraftig utvikling, hvor vi ivaretar alle som lever i dag, uten å ødelegge for generasjonene som kommer etter oss.

Vi er blokkuavhengige og livssynsåpne, og det betyr at vi vil ha et rettferdig samfunn med plass til alle - ikke fordi vi skal tåle alle, men fordi vi trenger alle.

Alle mennesker er en ressurs, og mangfold er alltid en styrke. Dette må vi erkjenne og utnytte hvis vi skal klare å håndtere vår tids største samfunns- og bærekraftsutfordringer; voksende utenforskap og klimaendringer.

Partiet Sentrum vil ut fra dette verdigrunnlaget stå opp mot all diskriminering. Kampen mot utenforskap, og at alle skal ha like rettigheter og muligheter, er vår sak nummer én.

Dette grunnfjellet preger lokalpolitikken for Partiet Sentrum i Vennesla.Kontaktinformasjon

9'1123919 / 

vennesla.partietsentrum.no

vennesla.partietsentrum.no

Tove Dovland Løyning

Besøksadresse

Postadresse

4700 Vennesla

Andre opplysninger

Org.nummer
930 463 744

Ant. medlemmer
0

Vipps-nummer
811001

Kategori
Politiske parti

Stikkord
#bærekraftig utvikling#miljø#politikk#frivillighet#

Sist oppdatert
27.06.2023

Rediger med kode

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2023 © Vennesla foreningsportal