Hægeland Og Øvrebø Frivilligsentral

Ta kontakt eller kom innom for en prat om hva vi kan gjøre for deg, hva vi kan gjøre for deg og hva vi kan gjøre sammen.

Frivilligsentralen skal være et kontaktpunkt for de som ønsker å delta i frivillig virksomhet i nærmiljøet/lokalsamfunnet. 

Frivilligsentralen skal fungere som møteplass og brobygger mellom mennesker, (frivillig)organisasjoner og det offentlige. 

Frivilligsentralen skal være en aktiv støttespiller for å skape et levende lokalmiljø og koordinere lokalt engasjement, nærmiljøutvikling og kulturelt mangfold

Vi har kontor på Herredshuset på Hægeland og Hægelands heimen. 

Hilde Ø. Nordhagen jobber direkte mot alle barn, unge og eldre hjemmeboende i Hægeland & Øvrebø.

Kari-Irene Godtfredsen jobber med eldre på Hægelands heimen og Øvrebøstua.
Tlf: 992 28 076

Følg oss gjerne på Facebook

Sjekk ut hjemmesiden vår; Hægeland og Øvrebø frivilligsentral 

Kalender

Dato Kl. Tittel Sted
27.02.2024 14:00 Tirsdagskafe Hægeland Herredshus
28.02.2024 10:30 Gågruppe Hægeland
28.02.2024 18:00 Kom i Form Eikeland skole
05.03.2024 14:00 Tirsdagskafe Hægeland Herredshus
06.03.2024 10:30 Gågruppe Hægeland
06.03.2024 18:00 Kom i Form Eikeland skole
09.03.2024 12:00 Rebusløp i bygda Skarpengland skole
12.03.2024 14:00 Tirsdagskafe Hægeland Herredshus
13.03.2024 10:30 Gågruppe Hægeland
13.03.2024 18:00 Kom i Form Eikeland skole
19.03.2024 14:00 Tirsdagskafe Hægeland Herredshus
20.03.2024 10:30 Gågruppe Hægeland
20.03.2024 18:00 Kom i Form Eikeland skole
20.03.2024 18:00 Årsmøte Hægeland Herredshus
26.03.2024 14:00 Tirsdagskafe Hægeland Herredshus

Fritidsaktiviteter

Interesseforening

Kontaktinformasjon

41282946 / 

post@hegelandogovrebo.frivilligsentral.no

hegelandogovrebo.frivilligsentral.no/

www.facebook.com/hegelandogovrebo.frivilligsentral

Hilde Øgaard Nordhagen

Besøksadresse
Hægelandssletta 16 4720 Hægeland

Postadresse
Hægelandssletta 16
4720 Hægeland

Andre opplysninger

Org.nummer
899248872

Stiftet dato
19.09.2012

Ant. medlemmer
100

Vipps-nummer
#76993

Kategori
Medlemsorganisasjoner

Målgrupper
Barn og unge

Stikkord
Nærmiljø Leve hele livet Aktive sammen Besøksvenn Kompis Lyttevenn Gåvenn Lesesirkel Generasjonsmøter Barn og unge Nærmiljø Fellesskap Aktivitet Inkludering Samarbeid Mangfold Allmennyttig

Sist oppdatert
13.09.2023

Rediger med kode

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2024 © Vennesla foreningsportal