Anridi Norge

Aniridi Norge er en landsdekkende interesseorganisasjon for mennesker med aniridi og deres familie/pårørende. Foreningen er et samlingspunkt og en arena for å dele felles erfaringer om hvordan det er å leve med Aniridi. Vårt hovedmål er å bidra til at alle som lever med aniridi til enhver tid får god og riktig informasjon og tilgang på den beste behandlingen. Videre å inspirere til forskning på Aniridi og tilhørende tilstander. Dette jobbes det med spesielt gjennom samarbeid med Senteret for sjeldne diagnoser (SSD) og aniridi-nettverk i andre land.

Kontaktinformasjon

 / 

post@aniridi.no

aniridi.no

Elin Helen Tjomsland

Besøksadresse

Postadresse
Lundevegen 20C
4700 Vennesla

Andre opplysninger

Org.nummer
886389302

Ant. medlemmer
0

Kategori
Humanitære- og helseforeninger

Stikkord
Forening av og for oss med de "mørke" øynene

Sist oppdatert

Rediger med kode

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2024 © Vennesla foreningsportal